ചേർത്തലയിൽ ബേക്കറിയിൽ തീപിടിത്തം, ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കത്തി നശിച്ചു; 15 ലക്ഷത്തിന്‍റെ നഷ്ടം