തരൂരിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗീകരിക്കില്ല; എ.കെ ബാലന്‍  KERALA