ഡീല്‍ നടന്നെന്നു തെളിഞ്ഞു, പിണറായി ലോകായുക്തയുടെ ശവമടക്ക് നടത്തി’; കെ സുധാകരന്‍