പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഹുറാക്കാന്‍ ഇനി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് സ്വന്തം