രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിലൂടെ ജനാധിപത്യം കൊലചെയ്യപ്പെട്ടു; പ്രവാസി വെല്‍ഫെയര്‍ ദമ്മാം