നഴ്‌സിങ് അടക്കം മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ജോലി ഒഴിവുകളുമായി യുഎഇയിലെ ആരോഗ്യമേഖല