വലിയ ശബ്ദം, മുഴക്കം; എരുമേലിയില്‍ ഭൂമിക്കടയിലെ അസാധാരണ പ്രതിഭാസം പരിശോധിക്കാനൊരുങ്ങി ജിയോളജി വിദഗ്ധര്‍