2,000 രൂ​പ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കൽ; ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ എസ്ബിഐയില്‍ എത്തിയത് 17,000 കോടിയുടെ നോട്ടുകള്‍