മെഡലുകള്‍ ഗംഗയിലെറിയും; സമരം കടുപ്പിച്ച് ഗുസ്തി താരങ്ങള്‍