ശ്രീകണ്ടാപുരം നഗര സഭ ഓഫീസിൽ വച്ച് 29-7-2023നു ഉച്ചക്ക് 2മണിക്ക് ഹരിത സഭ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്‌ അവതരണവും റിപ്പോർട്ട്‌ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങും

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling