രക്ഷാ ദൗത്യത്തിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബോട്ടിന്റെ സേവനം 31 ന് അവസാനിക്കും. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 9 നാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തലായ് മത്സ്യബന്ധന തുറ മുഖത്ത് ബോട്ട് അടുപ്പിച്ചത്

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling