കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ പോഷകങ്ങൾ പ്രധാനം, എതൊക്കെയാണെന്നറിയാം

കുട്ടികളുടെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് എന്ത് ഭക്ഷണം നൽകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് മിക്ക രക്ഷിതാക്കളും ആശങ്കാകുലരാകാറുണ്ട്. പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകാനാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ചില പോഷകങ്ങൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലുകൾ ശക്തിള്ളതാകാൻ വിറ്റാമിൻ ഡി പ്രധാന പോഷകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ, കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കും ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മറ്റ് വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ഉണ്ട്. ഇത് ലഭിക്കുന്നതിനായി പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ചേർക്കണം. കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കും ആവശ്യമായ പ്രധാന വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ഏതൊക്കെയാണെന്നതാണ് താഴേ പറയുന്നത്... കാത്സ്യം... അസ്ഥി രൂപപ്പെടുന്നതിനും പല്ലുകൾക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകമാണ് കാത്സ്യം. കാൽസ്യം എല്ലുകൾക്കും പല്ലുകൾക്ക് ബലം നൽകുന്നു. കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കും അവരുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകണം. ഫൈബർ... ഫൈബർ കുട്ടികളിൽ ദഹന പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കുടലിനെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തും. ബ്രൊക്കോളി, അവോക്കാഡോ, സരസഫലങ്ങൾ, ഓട്‌സ്, ബീൻസ് എന്നിവ ഫൈബറിന്റെ മികച്ച ഉറവിടങ്ങളാണ്. വിറ്റാമിൻ ബി, ബി 12... ഉപാപചയം, ഊർജ്ജം, ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, നാഡീവ്യൂഹ പ്രവർത്തനം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിറ്റാമിൻ ബി അത്യാവശ്യമാണ്. മാംസം, മുട്ട, മത്സ്യം എന്നിവയിൽ വിറ്റാമിൻ ബി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ ഇ... വിറ്റാമിൻ ഇ ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മവും കണ്ണുകളും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ രോഗത്തിനും അണുബാധയ്ക്കും എതിരായ ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. സൂര്യകാന്തി എണ്ണ, ബദാം, ഹെയ്സൽ നട്ട്, സൂര്യകാന്തി വിത്തുകൾ എന്നിവ വിറ്റാമിൻ ഇ‌യാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഇരുമ്പ്... കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടാകാം. ചുവന്ന മാംസം, മൃഗ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ, ചീര, കോളാർഡ് പച്ചിലകൾ, കാബേജ്, ബീൻസ് എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling