വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഓട്ടോ തൊഴിലാളി സംയുക്ത സമരസമിതി യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling