25 രൂപയ്ക്ക് ദേശീയ പതാക; രണ്ടരക്കോടി പതാകകൾ വിറ്റ് തപാൽ വകുപ്പ്

‘ഹർ ഘർ തിരംഗ’ കാമ്പെയ്‌നിന്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 2.5 കോടി ദേശീയ പതാകകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കായി വിതരണം ചെയ്‌തു. കേന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽ മന്ത്രാലയം തയാറാക്കിയ പതാകകളാണു പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിൽപന നടത്തിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി 13 മുതൽ ഇന്നു വരെയാണു ‘ഹർ ഘർ തിരംഗ’ യജ്ഞം നടക്കുന്നത്. ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും പതാകകൾ ലഭ്യമായിരുന്നു. 25 രൂപയ്ക്കാണു ദേശീയ പതാക പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്. 2023ൽ ‘ഹർഘർ തിരംഗ’ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഈ വർഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും പതാകകളുടെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം, ഏകദേശം 2.5 കോടി പതാകകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് ഒരു കോടി ആയിരുന്നു”. ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ദേശീയ പതാകകൾ വിൽക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ചുമതലയുള്ള നിയുക്ത സ്ഥാപനമായി ഓഫ് പോസ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. www.epostoffice.gov.in ൽ നിന്ന് പതാകകൾ വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling