കുട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ 3 പേരുടെ മരണത്തിനും ഒട്ടേറെ പ്പേര്‍ക്ക് ജീവിതമാര്‍ഗം നഷ്ടപ്പെടാനും ഇടയാക്കിയ കണിച്ചാര്‍, കോളയാട് പഞ്ചായത്തുകളിലു ണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലിന് ഇന്നേക്ക് ഒരു വര്‍ഷം തികയുന്നു.

 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling