75 ലക്ഷം ആര് സ്വന്തമാക്കും?; സ്ത്രീശക്തി SS 378 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്

സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പിന്‍റെ സ്ത്രീശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി ലോട്ടറി SS 378 നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും സ്ത്രീശക്തിയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാം. സമാശ്വാസ സമ്മാനം ഉൾപ്പെടെ 9 സമ്മാനങ്ങളാണ് സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറിയ്ക്കുള്ളത്. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുക്കുന്നത്. 40 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. 3 മണിക്ക് നറുക്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ എന്നിവയിലൂടെ ഫലം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തുക സ്വന്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമ്മാനം 5,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ കൈമാറണം. എന്നാൽ സമ്മാനത്തുക 5,000 രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഏത് ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൽ നിന്നും സമ്മാനം സ്വന്തമാക്കാം.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling