ശ്രീകണ്ഠാപുരം കോട്ടൂര്‍ പന്നിയോട്ടുമൂലയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ പാര്‍ക്ക് രാജ്യസഭാംഗം അഡ്വ. പി. സന്തോഷ് കുമാര്‍ എം പി. സന്ദര്‍ശിച്ചു.

 ശ്രീകണ്ഠാപുരം കോട്ടൂര്‍ പന്നിയോട്ടുമൂലയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ പാര്‍ക്ക് രാജ്യസഭാംഗം അഡ്വ. പി. സന്തോഷ് കുമാര്‍ എം പി. സന്ദര്‍ശിച്ചു.ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling