ചൈനീസ് കെൻ പോ കരാട്ടെ& കിക്ക് ബോക്സിങ്

മയ്യിൽ മെയിൻ ഡോജോയിൽ വച്ച് കരാട്ടെ ടെസ്റ്റും ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊളച്ചേരി മുക്ക് മയ്യിൽ ഡോ ജോകൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിപാടി മയ്യിൽ P.H.C യിലെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്യാമ .A ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
അധ്യക്ഷൻ. രതീഷ് മാസ്റ്റർ കോഴിക്കോട് ആശംസ .. അനീഷ് മാസ്റ്റർ മയ്യിൽ, ഷാജി കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വാഗതം.. അശോകൻ മാസ്റ്റർ പെരുമാച്ചേരി നന്ദി.. ബാസിദ് മാസ്റ്റർ കടൂർ എന്നിവരും രക്ഷിതാക്കളും സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling