തളിര് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ 2023: സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

 സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന തളിര് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് 2023 ന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള തീയതി സെപ്തംബര്‍ 30ന് അവസാനിക്കും.

https://scholarship.ksicl.kerala.gov.in/ എന്ന സൈറ്റിലാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. 250 രൂപയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും 2024 ജനുവരി മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയുള്ള തളിര് തപാലില്‍ അതതു മാസങ്ങളില്‍ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.16 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ജൂനിയര്‍(5,6,7ക്ലാസുകള്‍), സീനിയര്‍ (8,9,10 ക്ലാസുകള്‍) വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ ജില്ലയിലും ചുരുങ്ങിയത് 160പേര്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും. ജില്ലാ തലത്തില്‍ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ആദ്യ 30 സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് 1000രൂപയും പിന്നീടു വരുന്ന 50 സ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് 500 രൂപയുമാണ് ജില്ലാതല സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്.

ജില്ലാതലത്തില്‍ ജൂനിയര്‍, സീനീയര്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്കു വാങ്ങുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിയെയാണ് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുക. സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ഇരു വിഭാഗത്തിലും ആദ്യ മൂന്നു റാങ്കുകാര്‍ക്ക് 10000, 5000, 3000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും.

2023 നവംബറിലാണ് ജില്ലാതല പരീക്ഷ. ഡിസംബറില്‍ സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷയും നടക്കും. ജില്ലാതല പരീക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായിട്ടാണ്. സംസ്ഥാനതല എഴുത്തുപരീക്ഷ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കും. 100 കുട്ടികളില്‍ കൂടുതല്‍ തളിര് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനു ചേരുന്ന സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് 1000 രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങളും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരത്തിന്: 8547971483, 0471-2333790. email: scholarship@ksicl.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Travelling